Lapin laadukas talvi

Lapin elinkeinot ovat aikaisemmin pohjautuneet pääasiassa luontaistalouteen, kuten metsästykseen, kalastukseen ja poronhoitoon. Nykyisin kuitenkin suurin osa Lapin työpaikoista kohdistuu palveluihin ja erityisesti matkailuun sekä siihen liittyviin ohjelmapalveluihin. Suurena työllistäjänä on ollut myös teollisuus ja viime vuosikymmeninä nousussa ollut kaivosteollisuuden haara. Lappi on tunnettu maailmalla murtomaa- ja mutkamäenlaskupaikkana jo lähes

Poronhoito Lapin matkailun palveluksessa

Poro on kehittynyt tunturipeurasta, joka on yksi Lapin tunturialueiden alkuperäisiä eläimiä. Porot ovat kuuluneet aina erottamattomana osana Lapin elämään. Nykyaikaisen porotalouden juuret ulottuvat 500 vuoden taakse 1600-luvulle, jolloin poronhoito kulkeutui Norjan kautta Suomeen. Aluksi se oli vielä varsin pienimuotoista ja laumat pieniä. Varsinainen elinkeinoksi katsottava poronhoito alkoi vasta 1800-luvun