Uncategorized Archive

Lapin laadukas talvi

Lapin elinkeinot ovat aikaisemmin pohjautuneet pääasiassa luontaistalouteen, kuten metsästykseen, kalastukseen ja poronhoitoon. Nykyisin kuitenkin suurin osa Lapin työpaikoista kohdistuu palveluihin ja erityisesti matkailuun sekä siihen liittyviin ohjelmapalveluihin. Suurena työllistäjänä on ollut myös teollisuus ja viime vuosikymmeninä nousussa ollut kaivosteollisuuden haara. Lappi on tunnettu maailmalla murtomaa- ja mutkamäenlaskupaikkana jo lähes

Saamelaiset Lapin alkuperäisasukkaina

Lappi on laaja maantieteellinen alue, joka ulottuu Pohjois-Suomen lisäksi Pohjois-Ruotsiin, Pohjois-Norjaan ja Pohjoisen Venäjän läntisiin osiin, Kuolan niemimaalle. Maantieteellisesti Lapin alue ei rajoitu siis valtioiden rajoihin. Lapissa asuvat saamelaiset edustavat Euroopan unionin alueen ainutta alkuperäiskansaa. Myös heidän kulttuurinen itsehallintonsa on kirjattu Suomen perustuslakiin, joten saamelaisilla on oikeus toteuttaa muun